vn eng
  • May tu dong 1
  • BT Gap khuc
  • Line BT Thep
  • Dan con lan
  • Gia ke
  • Gia ke inox
May tu dong 1 BT Gap khuc Line BT Thep Dan con lan Gia ke Gia ke inox

Liên hệ

베트남 기계 - 자동 기술 주식 회사
주소 : Km23 + 500 탕롱 고속도로, 쿠크 OAI 지구, 하노이시
전화 : 024.62.602.703 - 전화 : 0904.682.669
웹 사이트 : matechjsc.vn - 이메일 : matechjsc@gmail.com
Skype: matechvietnam

Quý khách liên hệ với chúng tôi bằng cách điền vào mẫu Form dưới đây và gửi cho chúng tôi. Thông tin của quý khách sẽ được xem xét và trả lời trong thời gian sớm nhất. Ghi chú: Những ô có dấu (*) là những ô yêu cầu nhập đầy đủ thông tin